8 Want vraag toch naar het vorige geslacht, en bereid u tot de onderzoeking hunner vaderen.