7 Uw beginsel zal wel gering zijn; maar uw laatste zal zeer vermeerderd worden.