1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.