Johannes 1:19

19 En dit is de getuigenis van Johannes, toen de Joden enige priesters en Levieten afzonden van Jeruzalem, opdat zij hem zouden vragen: Wie zijt gij?
California - Do Not Sell My Personal Information  California - CCPA Notice