14 Toen zeide dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven.