14 En Jezus vond een jongen ezel, en zat daarop, gelijk geschreven is: