15 Vrees niet, gij dochter Sions, zie, uw Koning komt, zittende op het veulen ener ezelin.