41 Dit zeide Jesaja, toen hij Zijn heerlijkheid zag, en van Hem sprak.