13 Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het.