14 Zo gij iets begeren zult in Mijn Naam, Ik zal het doen.