3 En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch Mij.