6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen.