5 En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij er niet in.