25 Er rees dan een vraag van enigen uit de discipelen van Johannes met de Joden over de reiniging.