49 Uw vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven.