66 Van toen af gingen velen Zijner discipelen terug, en wandelden niet meer met Hem.