14 Doch als het nu in het midden van het feest was, zo ging Jezus op in den tempel, en leerde.