27 Zij verstonden niet, dat Hij hun van den Vader sprak.