23 Daarom zeiden zijn ouders: Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelven.