8 Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hunlieder weldadigheid.