10 De HEERE nu sprak tot den vis; en hij spuwde Jona uit op het droge.