60 Kirjath-Baal, die is Kirjath-Jearim, en Rabba; twee steden en haar dorpen.