3 En op den achtsten dag zal het vlees zijner voorhuid besneden worden.