29 En als gij een lofoffer den HEERE zult slachten, naar uw wil zult gij het slachten.