43 Gij zult geen heerschappij over hem hebben met wreedheid; maar gij zult vrezen voor uw God.