5 En de priester zal die aansteken op het altaar, ten vuuroffer den HEERE; het is een schuldoffer.