47 En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker;