49 Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam.