50 En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen.