60 En zijn moeder antwoordde en zeide: Niet alzo, maar hij zal Johannes heten.