67 En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met den Heiligen Geest, en profeteerde, zeggende: