69 En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht;