71 Namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten;