21 Alzo is het met dien, die zichzelven schatten vergadert, en niet rijk is in God.