25 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?