26 Indien gij dan ook het minste niet kunt, wat zijt gij voor de andere dingen bezorgd?