13 En Hij legde de handen op haar; en zij werd terstond weder recht, en verheerlijkte God.