37 En zij boodschapten hem, dat Jezus de Nazarener voorbijging.