41 En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem, op het feest van pascha.