52 En Jezus nam toe in wijsheid, en in grootte, en in genade bij God en de mensen.