50 En zij verstonden het woord niet, dat Hij tot hen sprak.