21 Doch ziet, de hand desgenen, die Mij verraadt, is met Mij aan de tafel.