23 En zij begonnen onder elkander te vragen, wie van hen het toch mocht zijn, die dat doen zou.