50 En een uit hen sloeg den dienstknecht des hogepriesters, en hieuw hem zijn rechteroor af.