10 En de overpriesters en de Schriftgeleerden stonden, en beschuldigden Hem heftiglijk.