9 En hij vraagde Hem met vele woorden; doch Hij antwoordde hem niets.