45 En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde midden door.