44 En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.