50 En zie, een man, met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man,