11 En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap, en zij geloofden haar niet.